ขั้นตอนการรับรหัสผ่านและกรอกประวัติส่วนตัว

1. ค้นหารหัสนักศึกษา


สไลด์สำหรับอบรม2. รับรหัสผ่านและอีเมล์เข้าใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย https://outlook.live.com/

3. กรอกประวัติส่วนตัว