ขั้นตอนการรับรหัสผ่านและกรอกประวัติส่วนตัว

1. รับรหัสผ่านและอีเมล์


คู่มือสำหรับการรับรหัสผ่านและอีเมล์เข้าใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย http://gafe.bru.ac.th

2. กรอกประวัติส่วนตัว


คู่มือการกรอกประวัติส่วนตัว


3. การปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564


กำหนดการปฐมนิเทศ